Shopping Cart

Ogólne warunki sprzedaży i OWH

 •  ARTYKUŁ 1: ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej https://naklejki-wszechswiat.pl/.

 

 • ARTYKUŁ 2: ZAMÓWIENIA

Systemy automatycznej rejestracji są uznawane za dowód charakteru i treści zamówienia. Naklejki Wszechświata® potwierdza Klientowi przyjęcie jego zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Sprzedaż zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia przez Naklejki Wszechświata® płatności za zamówienie, tj. z chwilą zatwierdzenia płatności w przypadku zamówień opłacanych online kartą kredytową lub z chwilą otrzymania płatności czekiem. Naklejki Wszechświata® zastrzega sobie w każdym przypadku prawo do odmowy przyjęcia lub anulowania zamówienia złożonego przez klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

 

 • ARTYKUŁ 3: DOSTĘPNOŚĆ POZYCJI

Dopóki nasze oferty i ich ceny są widoczne na stronie, są one ważne. Dostępność podana w momencie konsultacji ze stroną internetową przez klienta zależy od stanu zapasów w Naklejkach Wszechświata® i oczywiście u dostawców.

Do tworzenia witryn sklepowych i katalogów sprzedaży wykorzystujemy bazy danych wzbogacone o informacje dostarczone przez naszych dostawców. Ponieważ ta baza danych zawiera ponad sto artykułów, nie wszystkie z nich znajdują się w naszych rezerwach, dlatego nasza oferta jest uzależniona od dostępności artykułów u dostawców.

Artykuł zostanie usunięty z naszej oferty tylko wtedy, gdy jego dostępność u naszych dostawców zostanie trwale wyczerpana. W innych przypadkach możliwe jest złożenie nowego zamówienia w określonym czasie.

Jeśli zamówiony produkt jest niedostępny, klient jest o tym informowany e-mailem lub na fakturze za wysłane produkty w przypadku zamówienia kilku artykułów.

Termin realizacji zamówienia: w momencie składania zamówienia i na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia. Jest on obliczany poprzez dodanie czasu dostępności najdłuższego produktu do czasu dostawy wybranego przez klienta środka transportu.

Od momentu złożenia zamówienia do jego wysłania klient ma możliwość anulowania swojego zamówienia.

Cechy szczególne :

Artykuły zamówione w przedsprzedaży: artykuły, które mają zostać opublikowane, są oferowane na stronie https://naklejki-wszechswiat.pl/ jako artykuły zamówione w przedsprzedaży. Rezerwacja ta jest dokonywana ze wskazaniem daty wydania ogłoszonej przez wydawcę w momencie otwarcia etapu rezerwacji. Data wydania może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez wydawcę, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za marketing swojego produktu.

W każdym przypadku Naklejki Wszechświata® dołoży starań, aby niezwłocznie po osiągnięciu ostatecznego terminu sprzedaży wysłać artykuły do klientów, którzy dokonali rezerwacji, do poziomu zapasów przewidzianych przez wydawcę na dzień premiery.

 

 • ARTYKUŁ 4: CENY 

Ceny podane w euro są cenami netto, bez kosztów wysyłki. Cena ta obejmuje cenę produktów oraz koszty obsługi, pakowania i przechowywania produktów. Mogą one zostać zmienione w dowolnym momencie bez uprzedzenia, przy czym należy pamiętać, że artykuły będą fakturowane na podstawie danych obowiązujących w momencie rejestracji zamówienia. Wszystkie zamówienia są fakturowane w euro i płatne w euro. Wszelkie opłaty celne i podatki lokalne pokrywa odbiorca.

 

 • ARTYKUŁ 5: KOSZTY WYSYŁKI

Koszty przesyłki obejmują udział w kosztach przygotowania, pakowania i wysyłki. Pamiętaj, aby grupować wszystkie przedmioty w jednym zamówieniu. Nie będziemy w stanie pogrupować dwóch oddzielnych zamówień i zostaniesz obciążony opłatą za każde z nich.

 

 • ARTYKUŁ 6: PŁATNOŚCI

Masz do dyspozycji kilka sposobów płatności, które zapewniają maksymalne gwarancje bezpieczeństwa. Możesz zapłacić :

– Kartą bankową lub prywatną (Visa, Eurocard/Mastercard) bezpośrednio na stronie internetowej, w formularzu płatności proponowanym podczas procesu zamawiania (bezpieczne wprowadzanie danych dzięki szyfrowaniu SSL), wpisując rodzaj karty, numer karty bez spacji między cyframi, numer kontrolny (znajdujący się na odwrocie karty) oraz datę ważności. 

– Za pomocą płatności Paypal

Można wybrać różne metody płatności, a nawet skorzystać z możliwości płatności kartą kredytową.

Płatności dokonuje się na bezpiecznych serwerach bankowych naszych partnerów. Oznacza to, że żadne informacje bankowe dotyczące użytkownika nie są przekazywane za pośrednictwem strony https://naklejki-wszechswiat.pl/.

Płatność kartą kredytową jest zatem całkowicie bezpieczna; zamówienie zostanie zarejestrowane i zatwierdzone natychmiast po zaakceptowaniu płatności przez bank.

 

 • ARTYKUŁ 7: DOSTAWA

Dostarczamy do domu lub do punktu przekaźnikowego. Czas dostawy obejmuje czas przygotowania paczki oraz czas dostawy. Naklejki Wszechświata® dostarczane są na całym świecie. Kupujący jest powiadamiany pocztą elektroniczną o poszczególnych etapach procesu realizacji zamówienia: przygotowaniu i dostawie.

Czas dostawy obejmuje czas przygotowania i dostarczenia przesyłki przez naszego przewoźnika. Podany termin dostawy wynoszący od 10 do 20 dni jest ważny od momentu otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail o dostarczeniu zamówienia. Czas dostawy (podany przez przewoźnika) nie zobowiązuje Naklejki Wszechświata® do dłuższego okresu.

 

 • ARTYKUŁ 8: GWARANCJA – ZWROTY – REFUNDACJE – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Artykuły dostarczane przez https://naklejki-wszechswiat.pl/ są nowe i objęte gwarancją na wszelkie wady. Są one identyczne jak w handlu tradycyjnym i pochodzą od wszystkich wymienionych wydawców i dostawców.

Jeśli produkt jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, kupujący ma 15 dni roboczych od otrzymania produktu na złożenie wniosku o wymianę lub zwrot pieniędzy. Jeżeli termin piętnastu (15) dni upływa normalnie w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, zostaje on przedłużony do następnego dnia roboczego.

Klient musi zwrócić nowe lub nieużywane produkty w całości i w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, wraz z wszelkimi akcesoriami, instrukcjami obsługi i dokumentacją (koniecznie w oryginalnym opakowaniu celofanowym i z odpowiednią fakturą). W takiej sytuacji kupujący musi przesłać dowód wady (wad) na adres naklejki.wszechswiata@gmail.com (opis i zdjęcia w załączeniu).

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Naklejki Wszechświata® ma obowiązek zwrócić Klientowi zapłacone przez niego kwoty, bez dodatkowych opłat, z wyjątkiem kosztów zwrotu. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconej paczki (paczek).

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi użytkownik.

W przypadku zwrotu pieniędzy gwarantujemy, że zostanie on dokonany w ciągu 14 dni lub mniej od daty otrzymania zwróconej paczki. Nie akceptuje się płatności za pobraniem, niezależnie od przyczyny.

 

 • ARTYKUŁ 9: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI – PRZENIESIENIE RYZYKA

Przeniesienie prawa własności produktów na rzecz nabywcy nastąpi dopiero po zapłaceniu przez niego pełnej ceny, niezależnie od terminu dostawy tych produktów. Z drugiej strony, przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia jakości produktów nastąpi dopiero po dostarczeniu i otrzymaniu tych produktów przez nabywcę.

 

 • ARTYKUŁ 10: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Naklejki Wszechświata® są producentem i właścicielem całości lub części baz danych składających się na tę witrynę. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny, klient przyjmuje do wiadomości, że dane, które się na niej znajdują, są prawnie chronione, a w szczególności zobowiązuje się nie pobierać, nie wykorzystywać ponownie, nie przechowywać, nie reprodukować, nie przedstawiać ani nie zatrzymywać, bezpośrednio lub pośrednio, na jakimkolwiek nośniku, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, całości lub istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym części zawartości baz danych znajdujących się na stronie, do której uzyskuje dostęp.

 

 • ARTYKUŁ 11: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opisy produktów w bazach danych https://naklejki-wszechswiat.pl/ zostały wprowadzone zgodnie z informacjami dostarczonymi przez wydawców. Naklejki Wszechświata® nie odpowiada za treść utworów i nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy. Naklejki Wszechświata® nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej (strajk, powódź, pożar, itp.).

Oferowane produkty są zgodne z obowiązującym prawem Hongkongu. Naklejki Wszechświata® nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dostarczona pozycja nie jest zgodna z przepisami kraju dostawy (cenzura, zakaz używania tytułu lub autora itp.) Naklejki Wszechświata® nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których mogą prowadzić hiperłącza z jego własnej strony.

 

 • ARTYKUŁ 12: PRAWO WŁAŚCIWE

Wszystkie klauzule zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, jak również wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, o których mowa w niniejszym dokumencie, podlegają prawu Hongkongu.

 

ARTYKUŁ 13: ODBIÓR PRZEZ NABYWCĘ

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, jak również cenniki są wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane przez nabywcę, który oświadcza i potwierdza, że doskonale je zna i w związku z tym rezygnuje z korzystania z jakichkolwiek dokumentów sprzecznych, a w szczególności z własnych ogólnych warunków zakupu, przy czym akt zakupu oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia przez Naklejki Wszechświata® – Ogólne warunki sprzedaży zostały zaktualizowane w dniu 1 stycznia 2021 r.

 
Bezpłatna wysyłka na cały świat

Wszystkie dostawy są bezpłatne

Łatwe zwroty w ciągu 30 dni

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

100% bezpieczna płatność

PayPal / MasterCard / Visa