Shopping Cart

Informacje prawne

Przed rozpoczęciem przeglądania stron niniejszej witryny należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z niej. Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

Warunki użytkowania:

Ta strona (https://naklejki-wszechswiat.pl/) jest oferowana w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS, itd…) dla większej wygody użytkowania i przyjemniejszej grafiki, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, itd… Zespół Naklejki Wszechświata® stosuje wszelkie dostępne środki, aby zapewnić wiarygodne informacje i rzetelną aktualizację swoich stron internetowych. Mogą się jednak zdarzyć błędy lub pominięcia. Użytkownik Internetu musi zatem upewnić się, że informacje są prawidłowe i zgłaszać wszelkie zmiany na stronie, które uzna za przydatne. 

Naklejki Wszechświata® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji oraz za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z tego wyniknąć.

 

Ciasteczka:

Witryna https://naklejki-wszechswiat.pl/ może poprosić użytkownika o zaakceptowanie plików cookie w celach statystycznych i związanych z wyświetlaniem informacji. Plik cookie to informacja umieszczana na dysku twardym komputera użytkownika przez serwer odwiedzanej witryny. Zawiera kilka elementów danych przechowywanych na komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego dostęp ma serwer w celu odczytu i zapisu informacji. Niektóre części tej witryny nie mogą funkcjonować bez akceptacji plików cookie.

 

Hiperłącza:

Witryna https://naklejki-wszechswiat.pl/ może zawierać łącza do innych witryn lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Naklejki Wszechświata® nie ma możliwości kontrolowania witryn połączonych z jego stronami internetowymi. Naklejki Wszechświata® nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron i źródeł, ani ich nie gwarantuje. Naklejki Wszechświata® nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z zawartości tych zewnętrznych stron lub źródeł, a w szczególności z informacji, produktów lub usług, które oferują, lub z jakiegokolwiek wykorzystania tych elementów. Ryzyko związane z takim użytkowaniem spoczywa w pełni na użytkowniku Internetu, który musi przestrzegać warunków korzystania z sieci. Użytkownicy, subskrybenci i odwiedzający strony internetowe Naklejki Wszechświata® nie mogą tworzyć hiperłączy do tej strony bez uprzedniej wyraźnej zgody Naklejki Wszechświata®. W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chce utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych Naklejki Wszechświata®, powinien wysłać wiadomość e-mail dostępną na stronie w celu sformułowania prośby o utworzenie hiperłącza. Naklejki Wszechświata® zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

 

Świadczone usługi:

Wszystkie działania i informacje dotyczące naszej firmy są prezentowane na naszej stronie internetowej https://naklejki-wszechswiat.pl/. Naklejki Wszechświata® dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie https://naklejki-wszechswiat.pl/ były jak najdokładniejsze. Informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie są umowne. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu ich wprowadzenia do sieci. Ponadto wszystkie informacje zawarte w witrynie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie lub przekształceniu bez powiadomienia.

 

Ograniczenia umowne dotyczące danych:

Informacje zawarte na tej stronie są możliwie najdokładniejsze, a strona jest aktualizowana w różnych okresach roku, może jednak zawierać nieścisłości lub pominięcia. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wydaje się być nieprawidłowym działaniem, zgłoś to pocztą elektroniczną na adres naklejki.wszechswiata@gmail.com, opisując problem jak najdokładniej (strona powodująca problem, typ komputera i używanej przeglądarki itp.) Użytkownik pobiera wszelkie treści na własne ryzyko i na wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika ani za utratę danych wynikającą z pobrania plików. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z niej za pomocą aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz aktualnej przeglądarki internetowej. Naklejki Wszechświata® nie ponoszą odpowiedzialności za hiperłącza umieszczone w ramach tej witryny do innych zasobów obecnych w sieci internetowej.

 

Własność intelektualna :

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej https://naklejki-wszechswiat.pl/, w tym między innymi grafiki, obrazy, teksty, filmy, animacje, dźwięki, logotypy, gify i ikony, jak również ich układ, stanowią wyłączną własność Naklejki Wszechświata®, z wyjątkiem znaków towarowych, logotypów lub treści należących do innych firm partnerskich lub autorów. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, adaptowanie, retransmisja lub publikowanie, nawet częściowe, tych różnych elementów bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Takie przedstawianie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi karalne naruszenie prawa. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną osoby naruszającej prawo. Ponadto właściciele skopiowanych Treści mogą podjąć działania prawne przeciwko Użytkownikowi.

 

Spory:

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej https://naklejki-wszechswiat.pl/ podlegają prawu Hongkongu, a wszelkie spory lub postępowania sądowe, które mogą wyniknąć z interpretacji lub wykonania niniejszych warunków, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby spółki. Językiem odniesienia dla rozstrzygania wszelkich sporów jest język angielski.

 

Dane osobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie musi podawać nam żadnych danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny.

 

 

Bezpłatna wysyłka na cały świat

Wszystkie dostawy są bezpłatne

Łatwe zwroty w ciągu 30 dni

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

100% bezpieczna płatność

PayPal / MasterCard / Visa